THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI GIỚI ĐÀN HOẰNG ĐỨC

94
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TỈNH LONG AN                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    BAN TRỊ SỰ

Số : 062/TB-BTS                              Long An, ngày 14 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v : TỔ CHỨC ĐẠI GIỚI ĐÀN HOẰNG ĐỨC

PL: 2562 – DL : 2018

 

                   Kính gởi :      – Ban Trị sự các Tỉnh – Thành hội Phật giáo.

                                         – Ban Trị sự GHPGVN huyện, Thành phố.

                                          – Chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì các tự viện.

 

Kính bạch Chư Tôn Đức !

Căn cứ các điều từ điều 31 đến điều 36, chương VII, Nội qui Ban Tăng sự TW GHPGVN, ngày 17/7/2013, phần qui định về Giới đàn – Giới tử – An cư sinh hoạt định kỳ.

Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự của Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Long An năm 2018.

Căn cứ tinh thần phiên họp thường lệ của Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Long An, ngày 14 tháng 10 năm 2017 (nhằm ngày 25/8/Đinh dậu), nay Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An trân trọng thông báo V/v Tổ chức Đại Giới Đàn Hoằng Đức từ ngày 26 đến 30/03/2018 (nhằm ngày 10 đến 14/02/Mậu tuất) tại Chùa Thiên Châu, số 101, Huỳnh Văn Nhứt, phường 3, Tp. Tân An, tỉnh Long An (địa điểm dành cho giới tử Tăng) và chùa Thiên Phước, số 02, Nguyễn Văn Cương, khu phố Nhơn Cầu, phường Tân Khánh, Tp. Tân An, tỉnh Long An (địa điểm dành cho giới tử Ni) như sau :

1./ Đối tượng được đăng ký thọ giới :

Các Tăng Ni xuất gia trong tỉnh xin thọ các phần giới được Ban Trị sự GHPGVN huyện, Thành phố xác nhận giới thiệu.

Đối với Tăng Ni xuất gia ngoài tỉnh (Long An) xin thọ các phần giới thì cần phải được sự giới thiệu của Ban Trị sự Tỉnh – Thành hội Phật giáo địa phương.

2./Điều kiện được thọ giới :

2.1. Thọ giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni :

 1. Tuổi đời từ 20 tuổi đến 60 tuổi (tính theo khai sinh)
 2. Không vi phạm Pháp luật của Nhà nước.
 3. Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.
 4. Đã thọ giới Sa di, Thức-xoa-ma-na ít nhất là 02 năm.
 5. Có trình độ tốt nghiệp Trung cấp Phật học hay tương đương. Có trình độ văn hoá tốt nghiệp phổ thông trung học (lớp 12) hoặc tương đương đối với giới tử có tuổi đời dưới 30.
 6. Phải trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch của giới đàn.

2.2 Thọ giới Sa-di, Sa-di-ni :

 1. Tuổi đời từ 16 tuổi đến 60 tuổi (tính theo khai sinh).
 2. Không vi phạm Pháp luật của Nhà nước.
 3. Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.
 4. Có thời gian xuất gia tu học ít nhất là 02 năm , tính từ ngày cấp giấy chứng nhận xuất gia.
 5. Có trình độ văn hóa ít nhất là tốt nghiệp phổ thông cơ sở (lớp 9) hoặc tương đương.
 6. Phải thuộc các nghi thức tụng niệm tuỳ theo hệ phái.
 7. Phải trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch của giới đàn.

2.3 Thọ giới Thức-xoa-ma-na

 1. Tuổi đời từ 18 đến 60 tuổi (tính theo khai sinh).
 2. Không vi phạm pháp luật nhà nước.
 3. Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.
 4. Đã thọ giới Sa-di-ni ít nhất là 02 năm.
 5. Có trình độ văn hóa ít nhất là tốt nghiệp phổ thông cơ sở (lớp 9) hoặc tương đương.
 6. Phải thuộc các nghi thức tụng niệm tuỳ theo hệ phái.
 7. Phải trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạc  h của giới đàn.

2.4. Thọ giới bồ tát giới (dành cho Phật tử).

Quí Phật tử tại gia phát tâm thọ Bồ tát giới để tu học phải liên hệ, đăng ký với Ban Tổ chức (theo mẫu đăng ký) trước ngày 27/03/2018 (nhằm ngày 11/02/ Mậu tuất) để Ban Tổ chức sắp xếp.

3./ Hồ sơ thọ các giới :

3.1. Hồ sơ thọ giới Tỳ-kheo :

– 02 đơn xin thọ giới.

– 01 giấy giới thiệu thọ giới (giới tử ngoài tỉnh).

– 02 bản sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).

– 02 bản sao chứng điệp thọ giới Sa-di (có công chứng).

– 02 bản sao CMND (có công chứng).

– 02 bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp cao nhất (có công chứng).

– 03 ảnh 3×4 và 03 ảnh 2×3.

3.2. Hồ sơ thọ giới Tỳ-kheo-ni :

– 02 đơn xin thọ giới.

– 01 giấy giới thiệu thọ giới (giới tử ngoài tỉnh).

– 02 bản sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).

– 02 bản sao chứng điệp thọ giới Thức-xoa-ma-na (có công chứng).

– 02 bản sao CMND (có công chứng).

– 02 bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp cao nhất (có công chứng).

– 03 ảnh 3×4 và 03 ảnh 2×3.

3.3. Hồ sơ thọ giới Thức-xoa-ma-na:

– 02 đơn xin thọ giới.

– 01 giấy giới thiệu thọ giới (giới tử ngoài tỉnh).

– 02 bản sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).

– 02 bản sao chứng điệp thọ giới Sa-di-ni (có công chứng).

– 02 bản sao CMND (có công chứng).

– 02 bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp cao nhất (có công chứng).

– 03 ảnh 3×4 và 03 ảnh 2×3.

3.4. Hồ sơ thọ giới Sa-di  – Sa-di-ni :

– 02 đơn xin thọ giới.

– 01 đơn xin phát nguyện xuất gia (01 bản chính).

– 01 giấy giới thiệu thọ giới (giới tử ngoài tỉnh).

– 02 bản sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).

– 02 bản sao CMND (có công chứng).

– 02 bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp cao nhất (có công chứng).

– 03 ảnh 3×4 và 03 ảnh 2×3.

4./ Nội dung ôn thi thọ giới :

4.1.Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni :

* Ý nghĩa 2 thời khóa tụng hàng ngày.

* Kinh Thập Thiện, Kinh Di Giáo, Kinh Bát Đại Nhân Giác.

* Luật Tỳ Ni, Oai Nghi, Qui Sơn Cảnh Sách, Luật Sa Di, Sa Di ni thập giới.

* Ngũ đức Sa di, thập số Sa Di.

* Lịch sử Đức Phật Thích Ca, lịch sử Thập đại đệ tử Phật.

* Tam pháp ấn (vô thường, vô ngã, khổ không).

* Thập nhị nhân duyên.

* Tứ diệu đế.

* Phật pháp căn bản.

4.2.Sa-di, Sa-di-ni, Thức-xoa-ma-na:

* Lịch sử Đức Phật Thích Ca.

* Lược sử thập đại đệ tử Phật.

* Nắm vững 10 bài Phật Học Phổ Thông khóa I.

* Thuộc lòng 02 thời công phu hàng ngày.

* Thuộc lòng Luật Tỳ Ni, Oai Nghi.

4.3. Hình thức thi:

– Thi vấn đáp và thi luận (viết).

Giới tử đều phải đạt điểm trung bình trở lên. Nếu dưới điểm trung bình thì giới tử sẽ không được truyền giới và phải hẹn lại đàn giới của những năm sau xin dự thi lại.

5./ Thời gian phát hành và nhận hồ sơ :

5.1. Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ.

Tăng Ni liên hệ Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Long An, Chùa Thiên Châu, số 101, Huỳnh Văn Nhứt, phường 3, Tp. Tân An, tỉnh Long An, ĐT 0272.3839.017 để được hướng dẫn và cấp phát hồ sơ kể từ ngày ra thông báo này.

5.2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ.

– Các hồ sơ thọ giới được nhận tập trung tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh  Long An, Chùa Thiên Châu, số 101, Huỳnh Văn Nhứt, phường 3, Tp. Tân An, tỉnh Long An.

– Hồ sơ thọ giới được nhận đến hết ngày 19/03/2018 (nhằm ngày 03/02/Mậu tuất). Ban tổ chức không giải quyết những hồ sơ nộp trễ ngày hoặc thiếu những qui định trên.

Chú ý : Trong thời gian làm thủ tục, và nhập giới trường giới tử vắng mặt thì Ban Tổ chức sẽ đình chỉ hồ sơ và không được thọ giới.

6./ Lệ phí phát hành hồ sơ :

Lệ phí phát hành hồ sơ là 20.000 đồng (Hai mươi nghìn đồng).

Lệ phí nộp hồ sơ là 100.000 đồng ( một trăm nghìn đồng)

Vậy, thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An kính thông báo đến Chư Tôn Đức Tăng Ni được biết và phổ biến đến quí vị Tăng Ni thực hiện đúng theo tinh thần thông báo này.

Kính chúc Chư Tôn Đức “Thân tâm thường lạc – Phật sự viên thành”.

                                                                     BAN THƯỜNG TRỰC

                                                           BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH LONG AN

Nơi nhận :                                                       TRƯỞNG BAN

– TB, các phó TB “để biết”;                       KIÊM TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

– Như trên “thực hiện”;                                           (đã ký)

– Lưu Vp.

                                                          Hòa thượng THÍCH MINH THIỆN

 

CHIA SẺ