BAN TỔ CHỨC LỄ TANG HÒA THƯỢNG THÍCH TẮC TRỤ

300

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH LONG AN

BAN TRỊ SỰ

 

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG

HÒA THƯỢNG THÍCH TẮC TRỤ

– Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An.

– Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cần Giuộc.

– Phó Tông trưởng Thiên Thai Giáo Quán Tông.

– Viện chủ Chùa Pháp Tịnh, xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

– Viện chủ Chùa Pháp Tuyền, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

– Viện chủ Chùa Tân Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

– Viện chủ Chùa Pháp Thiện, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

 A. BAN CHỨNG MINH :

Hòa thượng Thích Hiển Pháp

Hòa thượng Thích Tắc An

Hòa thượng Thích Thiện Huệ

B. BAN TỔ CHỨC :

 1. Trưởng ban : Hòa thượng Thích Minh Thiện
 2. Phó Trưởng ban : Thượng tọa Thích Minh Thọ

 Hòa thượng Thích Thiện Tâm

Hòa thượng Thích Đạt Niệm

Hòa thượng Thích Huệ Hồng

Thượng tọa Thích Giác Nguyên

Thượng tọa Thích Quảng Tâm

Hòa thượng Thích Huệ Bạch

Thượng tọa Thích Tắc Phi

 

 1. Ủy viên : HT. Thích Tắc Huê HT. Thích Thiện Tài
 2. HT. Thích Huệ Văn, HT. Thích Quảng Ý
 3. HT. Thích Tắc Nhàn, HT. Thích Bửu Ứng
 4. HT. Thích Thiện Phúc, TT. Thích Từ Thiện
 5. TT. Thích Tắc Quảng, ĐĐ. Thích An Trung

ĐĐ. Thích Hóa Minh, ĐĐ. Thích Huệ Phát

 1. TN. Tắc Nhụy NT. TN Như Vân
 2. TN. Tuệ Đăng NT. TN Gương Liên
 3. TN. Tắc Hoa NS. TN Tắc Hạnh
 4. TN. Như Hương NS. TN Tắc Mẫn
 5. TN. Như Tâm NS. TN Diệu Phước
 6. TN. Tắc Đức

Ông Nguyễn Tấn Hồng (Phó Ban Dân vận huyện ủy huyện Cần Giuộc).

Ông Nguyễn Văn Út (Ủy viên thường trực UBMTTQVN huyện Cần Giuộc).

Ông Nguyễn Văn Chính (Phó Phòng Nội vụ huyện Cần Giuộc).

Ông Lê Hồng Xinh (Chủ tịch UBMTTQVN xã Trường Bình).

 1. Ban Thư ký :

ĐĐ. Thích Lệ Trí                  ĐĐ. Thích Huệ Phát

ĐĐ. Thích Thiện Danh        ĐĐ. Thích Minh An

 1. TN. Tắc Phú Đạo hữu Lệ Kiệt.

Ban Nội dung:

 1. HT. Thích Minh Thiện TT. Thích Minh Thọ
 2. TT. Thích Tắc Phi ĐĐ. Thích Lệ Trí

ĐĐ. Thích Huệ Phát

Ban Thủ quỹ :         

                      NS. Thích nữ Như Tâm. NS. TN Tắc Hạnh

 

                                                 BAN TỔ CHỨC LỄ TANG

 

CHIA SẺ