CÁO PHÓ HOÀ THƯỢNG THÍCH TẮC TRỤ VIÊN TỊCH

359
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH LONG AN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   BAN TRỊ SỰ                                           Độc lậ p – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                  Long An, ngày 11 tháng 9 năm 2017

                                              CÁO PHÓ

– Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An.
– Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cần Giuộc.
– Môn Đồ Pháp Quyến vô cùng kính tiếc báo tin.

HÒA THƯỢNG THÍCH TẮC TRỤ

– Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An.
– Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cần Giuộc.
– Phó Tông trưởng Thiên Thai Giáo Quán Tông.
– Viện chủ Chùa Pháp Tịnh, xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
– Viện chủ Chùa Pháp Tuyền, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
– Viện chủ Chùa Tân Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.
– Viện chủ Chùa Pháp Thiện, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.
Vì bệnh duyên, Hòa thượng thuận thế vô thường, đã an nhiên thâu thần viên tịch vào lúc 02  giờ 30 phút, ngày 11 tháng 9 năm 2017 (nhằm ngày mùng 21/7/Đinh Dậu) tại Chùa Pháp Tịnh, xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
* Trụ thế : 82 năm
* Hạ lạp   : 60 năm
– Lễ nhập quan chính thức được cử hành vào lúc 13 giờ 00, ngày 11 tháng 9 năm 2017 (nhằm ngày 21/7/Đinh Dậu).
– Kim quan Hòa thượng được tôn trí tại Chùa Pháp Tịnh, xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
– Lễ viếng bắt đầu lúc 15 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2017 (nhằm ngày 21/7/Đinh Dậu).
– Lễ truy niệm và cung tống kim quan nhập bảo tháp được cử hành vào lúc 14 giờ 00, ngày 14/9/2017 (nhằm ngày 24/7/Đinh Dậu), sau đó nhập tháp tại khuôn viên Chùa Pháp Tịnh.
                                                                               Nay Cáo Phó
                                                         BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH LONG AN
                                                             & MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
                                                                    TRƯỞNG BAN
                                                                  (đã ký và đóng dấu)
                                                   HÒA THƯỢNG THÍCH MINH THIỆN
                                                                                                                                                                                       
CHIA SẺ