Hòa thượng Hiệu Trưởng huấn thị Tăng Ni sinh khóa VI, Sơ cấp Phật học Long An

23

Sáng nay, vào lúc 9 giờ 00, ngày 10 tháng 11 năm 2017 (nhằm 22/9/Đinh Dậu), Hòa thượng Thích Minh Thiện: Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Trưởng ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Long An có thời pháp thoại huấn thị cho Tăng Ni sinh khóa VI, Sơ cấp Phật học Long An.

Đây là buổi giảng thứ hai của Hòa thượng Hiệu Trưởng.

Mở đầu, Hòa thượng nhắc lại câu chuyện: một hôm Đức Phật và tôn giả A Nan đi hoằng pháp, gặp một vị trưởng giả trẻ tuổi đang vui chơi, và sống đời sống sa đọa. Đức Phật nói với A Nan do sống như vậy, hành vi như vậy nên trong 7 ngày người ấy sẽ chết và rơi vào cảnh giới khổ đau. Tôn giả A Nan cầu xin Phật chỉ dạy phương pháp để cứu giúp vị ấy. Phật nói chỉ có con đường duy nhất là xuất gia tu học. Tôn giả A Nan nói rõ cho vị trưởng giả trẻ tuổi ấy và khuyên vị ấy nên xuất gia tu học. Vị này hứa là sẽ xuất gia, nhưng xin tôn giả A Nan cho chơi tiếp 6 ngày, ngày thứ bảy sẽ nỗ lực tu tập. Tôn giả A Nan dạy cho vị ấy 10 phương pháp quán niệm: Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm thí, niệm Thiên, niệm Giới, niệm Từ bỏ, niệm Thân, niệm hơi thở, niệm chết. Hòa thượng dùng kinh nghiệm tu học, cũng như nhiều ví dụ sống động để minh họa cho Tăng Ni thấy rõ mười pháp quán niệm trên, từ đó nỗ lực thực tập, tu học.

Tiếp theo, Hòa thượng nhắc lại nếp sống lục hòa:[Thân hòa đồng trụ (thân hòa cùng ở chung), Khẩu hoà vô tránh (lời nói hòa hợp không tranh cãi), Ý hoà đồng duyệt (ý hòa cùng vui), Giới hoà đồng tu (giới hòa cùng tu tập), Kiến hoà đồng giải (thấy biết giải bày cho nhau hiểu), Lợi hoà đồng quân (lợi hòa cùng chia)] của Tăng đoàn. Tăng đoàn tiêu biểu cho ý nghĩa thanh tịnh và hòa hợp. Để được thanh tịnh và hòa hợp, Tăng Ni sinh phải quán niệm và hành trì để chuyển hóa phiền não, làm chủ tam nghiệp, chế ngự sáu căn. Thanh tịnh và hòa hợp phải được thực tập nơi từng Tăng Ni sinh, rồi đến tập thể, mục đích để đạt đến sự an lạc và hạnh phúc. Đặc biệt, trong đời sống tập thể, nếp sống lục hòa cần phải áp dụng và thực tập hằng ngày để huynh đệ cùng nhau sống đời sống thanh tịnh và hòa hợp.

Sau cùng, Hòa thượng cho Tăng Ni sinh làm bài kiểm tra 15 phút tại lớp với hai câu hỏi đơn giản: Tăng Ni sinh hãy cho biết nhân duyên nào mình xuất gia và nguyện vọng của Tăng Ni sinh hiện nay là gì?.

 

CHIA SẺ