Chùa Long Nghĩa huyện Cần Đước trang nghiêm tổ chức lễ Vu Lan

Sáng ngày 18/09/2017 ( 28/07/ Đinh Dậu) Hoà thượng trụ trì Thích Bửu Ứng, chu Tăng cùng thiện nam tín nữ chùa Long Nghĩa,...

Cần Đước: Chùa Hưng Quang tổ chức Lễ Vu Lan năm Đinh Dậu 2017

Vào lúc 15 giờ ngày 17 tháng 7 năm Đinh Dậu (07/9/2017) tại chùa Hưng Quang thị trấn Cần Đước, tỉnh Long An, Ni...

Ni viện Long Hoa tổ chức Lễ Hội Vu Lan Hướng Về Tứ Trọng...

Trung nguyên ngày hội vọng Vu Lan. Bến Giác chiều thu sóng đạo ngàn. Những ai là người mang ơn nặng. Đều vận lòng thành đón Vu...

Hacked By Shade

Hacked By ShadeHacked By Shade GreetZ: Prosox - Sxtz - KDZ - RxR HaCkEr - GeNErAL - HolaKo - Golden-Hacker - ~Abo-Al EoSTwitter: @ShadeHaxor

Video