Ni Viện Long Hoa trang nghiêm tổ chức lễ Húy Nhật lần thứ 7...

Sáng ngày 28/10/2017(09/09/Đinh Dậu), Môn đồ pháp quyến tứ chúng đệ tử Ni Viện Long Hoa, xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, tỉnh Long...

Cần Đước: Chùa Tào Khê – Khám Bệnh, Phát Thuốc, Quà Từ Thiện...

Sáng ngày 08/10/2017 ( 19/08/ Đinh Dậu), chùa Tào Khê – xã Long Khê, huyện Cần Đước, tỉnh Long An đã kết hợp đoàn...

Chùa Long Nghĩa huyện Cần Đước trang nghiêm tổ chức lễ Vu Lan

Sáng ngày 18/09/2017 ( 28/07/ Đinh Dậu) Hoà thượng trụ trì Thích Bửu Ứng, chu Tăng cùng thiện nam tín nữ chùa Long Nghĩa,...

Cần Đước: Chùa Hưng Quang tổ chức Lễ Vu Lan năm Đinh Dậu 2017

Vào lúc 15 giờ ngày 17 tháng 7 năm Đinh Dậu (07/9/2017) tại chùa Hưng Quang thị trấn Cần Đước, tỉnh Long An, Ni...

Ni viện Long Hoa tổ chức Lễ Hội Vu Lan Hướng Về Tứ Trọng...

Trung nguyên ngày hội vọng Vu Lan. Bến Giác chiều thu sóng đạo ngàn. Những ai là người mang ơn nặng. Đều vận lòng thành đón Vu...

Video