THÔNG BÁO: Tham dự Hội Trại Tuổi Trẻ Phật Giáo lần thứ 11 “Nghĩa Tình Miền Tây” tại Tp. Cần Thơ

572

 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TỈNH LONG AN                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        BAN TRỊ SỰ

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ                                Long An, ngày 25 tháng 6 năm 2017

                                        THÔNG BÁO

         V.v Tham dự Hội Trại Tuổi Trẻ Phật Giáo lần thứ 11

            “Nghĩa Tình Miền Tây” tại Tp. Cần Thơ

     * Ngày 27 -30/7/2017 (mùng 5-8/6n/Đinh dậu).

Kính bạch Chư Tôn Đức !

Kính thưa quý Phật tử !

Căn cứ kế hoạch số 14/KH/PBTTN TW ngày 6/6/2017 của Phân Ban Thanh Thiếu Niên Phật Tử TW. V/v tổ chức hội trại tuổi trẻ Phật Giáo lần thứ 11 chủ đề: “Nghĩa Tình Miền Tây” năm 2017.

Căn cứ phiên hợp ngày 22/6/2017 của Phân Ban Thanh thiếu niên Phật tử TW với Ban Hướng dẫn Phật tử và Thanh thiếu niên Phật tử 13 tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Long An thông báo đến chư Tôn Đức Ban Hướng dẫn Phật tử huyện, Thị xã, Thành phố chỉ tiểu tham dự hội trại của tỉnh Long An như sau:

Về số lượng 80 em thanh thiếu niên Phật tử, chia đều cho 10 huyện thị xã, Thành phố (như vậy mỗi huyện Thị là 08 em).

Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/7/2017

Kinh phí tham dự Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Long An tài trợ tất cả chi phí.

Ngày khởi hành vào lúc 08 giờ sáng ngày 27/7/2017 (nhằm ngày mùng 5 tháng 6 nhuần năm Đinh Dậu) tại Chùa Thiên Châu, số 101, Huỳnh Văn Nhứt, phường 3, Tp. Tân An, tỉnh Long An, (tất cả tập trung về chùa Thiên Châu có xe đưa rước).

Mọi đăng ký và thắc mắc xin liên hệ đại đức Thích Huệ Quang – Phó Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Long An để được hướng dẫn cụ thể. ĐT: 0985806108

Nay Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Long An kính thông báo.

  1. BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ T. LONG AN

                                                                            TRƯỞNG BAN

  Nơi nhận :

– Như trên “để giúp đỡ”;

– Lưu văn phòng.                                               Đại đức Thích An Nhựt

 

 

CHIA SẺ