THƯ MỜI VIẾT BÀI ĐÓNG GÓP TUYỂN TẬP VU LAN PL. 2561

377

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              TỈNH LONG AN                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              BAN VĂN HÓA

          Số: 001/2017/TM.BVH                       Long An, ngày 19 tháng 5 năm 2017

              

                                                                                     

                                                THƯ MỜI

                   VIẾT BÀI ĐÓNG GÓP TUYỂN TẬP VU LAN PL. 2561

KÍNH GỞI: CHƯ TÔN ĐỨC TRONG BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ – CHƯ TÔN

ĐỨC TĂNG NI TRỤ TRÌ CÁC TỰ VIỆN PHẬT GIÁO TỈNH LONG AN

                      Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni!

                      Kính thưa quý thân hữu Phật tử thân mến,

Nhằm góp phần thực hiện kế hoạch tổ chức Đại Lễ Vu Lan PL. 2561 (DL. 2017) của  Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Long An, Ban văn hóa Phật giáo Long An dự kiến sẽ phát hành tuyển tập Vu lan Chánh đạo (Tứ Trọng Ân) vào trung tuần tháng 9 – 2017 với những chuyên mục như: Vu lan – Hiếu hạnh, Tứ trọng ân gắn kết với những hoạt động, những thành tựu của Phật giáo Tỉnh Long An, An cư kiết hạ, những cảm nhận, những vần thơ, những trang ký sự, v..v..

Để làm tốt công tác chuẩn bị, Ban Văn hóa Phật giáo Long An trân trọng kính thỉnh – mời Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý huynh đệ, quý thân hữu Phật tử hoan hỷ cộng tác, hỗ trợ dưới nhiều hình thức như: Cung cấp tư liệu, đóng góp bài viết, hình ảnh minh họa… Cụ thể:

  1. Về dung lượng: Mỗi bài viết không quá 4 trang đánh máy A4.
  2. Thời hạn gởi bài (tư liệu): Trước ngày 31/7 / 2017 (Nhằm ngày 09/6 âl Nhuần/ Đinh Dậu).
  3. Địa chỉ tiếp nhận: Ban Văn hóa Phật giáo Long An, Chùa Thiên Châu, số 101, Huỳnh Văn Nhứt, Phường 3, Tp. Tân An, Tỉnh Long An.

Hoặc gởi vào hộp thư điện tử (Email): banvanhoapgla@yahoo.com

  1. Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng điện thoại số: 0906891358 – 0942722904 (sư cô Liên Chương).
  2. Khi gởi bài hoặc tư liệu đề nghị quý cộng tác viên vui lòng ghi rõ thông tin cá nhân để tiện việc liên hệ trao đổi về biên tập và những nội dung khác có liên quan.

Ban Văn hóa Phật giáo Long An rất mong nhận được sự trợ giúp kịp thời, hiệu quả của chư Tôn Đức và quý liệt vị.

Kính chúc chư Tôn Đức pháp thể lạc an, tuệ đăng thường chiếu.

Mến chúc quý thiện hữu tri thức, các thiện nam tín nữ Phật tử được an lành trong Chánh Pháp.

                                  BAN VĂN HÓA GHPGVN TỈNH LONG AN

                                                            TRƯỞNG BAN

 

                                                Sư cô Thích Nữ Liên Chương 

                             

 

CHIA SẺ