Cư sĩ có thọ Bồ tát giới không?

Hỏi:  Cư sĩ có thọ Bồ tát giới không? Đáp:   Cư sĩ nào muốn thọ Bồ tát cũng được và không muốn thọ Bồ tát giới...

Tu theo Thiền tông có thọ Bồ tát giới không?

Hỏi:  Tu theo Thiền tông có thọ Bồ tát giới không?  Đáp: Có chứ! Tiểu thừa không thọ Bồ tát giới, chỉ thọ đến Tỳ kheo hay...

Tại sao giới luật Tiểu thừa khác với giới luật Đại thừa?

Hỏi:  Tại sao giới luật Tiểu thừa khác với giới luật Đại thừa? Đáp: Vì nói theo Đại thừa thì người có căn cơ Tiểu thừa không...

Thế nào là Luật tông?

Hỏi:  Thế nào là Luật tông? Đáp:  Luật tông là giữ giới luật đến cuối cùng cũng chứng quả, như Lục Tổ nói “Tâm địa chẳng...

Có phải vì vô tình mà phạm tội sát sanh hay không?

Hỏi: Kính thưa thầy, vì sơ ý con bị con chó của nhà hàng xóm cắn vết thương khá sâu, nên con có đến bịnh...

Muốn thọ giới Bồ tát, có nên học giới trước rồi thọ sau được...

Hỏi: Kính bạch thầy, con muốn thọ giới Bồ tát, nhưng con chưa hiểu Bồ tát giới như thế nào, con có thể học giới...

Thọ giới Bồ tát nhưng không đến chùa Bố tát kiểm giới có mang...

Hỏi: Kính bạch thầy, con đã thọ giới Bồ tát, nhưng thỉnh thoảng con không có đến chùa sám hối và Bố tát nghe giới,...

Nuôi cá kiểng trong nhà có mang tội hay không?

Hỏi: Kính bạch thầy, con gái của con có nuôi cá kiểng ở trong nhà để giải trí, mỗi khi đầu óc của cháu bị...

Khi đến chùa thọ bát tu học, thọ dụng của đàn na tín thí...

Hỏi: Kính bạch thầy, khi đến chùa thọ bát tu học mà con thọ dụng thức ăn do Đàn na tín thí thập phương dâng...

Đã lỡ phạm tội sát hại sinh vật nhiều quá giờ phải làm sao?

Hỏi: Thưa thầy, hồi còn nhỏ, mỗi lần Tết đến con có luộc hột vịt lộn để bán. Vì còn nhỏ và không biết đạo...

Video