Quan niệm Tiểu thừa và Đại thừa khác nhau như thế nào?

Hỏi:  Quan niệm Tiểu thừa và Đại thừa khác nhau như thế nào? Đáp:  Tiểu thừa không có phát nguyện độ chúng sanh, tức là tự...

Lục Tổ dạy đồ chúng như thế nào?

Hỏi:  Lục Tổ dạy đồ chúng như thế nào? Đáp:  Căn bản của Lục Tổ dạy là đừng thêm vô Tâm linh và đừng bớt ra...

Nghiên cứu kinh sách hay theo học các Phật học viện có tăng trưởng...

Hỏi: Nghiên cứu kinh sách hay theo học các Phật học viện có tăng trưởng trí huệ không? Đáp: Trong Giáo môn có học tự nhiên...

XIN CHO BIẾT VỀ NHỮNG THIỀN SƯ NỔI TIẾNG Ở GIA ĐỊNH THẾ KỶ...

Gia Định là trung tâm kinh tế, văn hóa quan trọng từ sau khi Nguyễn Hữu Cảnh thiết lập cơ cấu hành chính vào...

XIN CHO BIẾT VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA THÀNH HỘI PHẬT GIÁO THÀNH...

Căn cứ theo Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ở các chương 3, 4, 5, 6, 7 hệ thống tổ chức...

XIN CHO BIẾT VỀ VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ...

Ngày 1.2.1989 Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam được quyết định thành lập. Cơ sở đặt tại 716 Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận,...

XIN CHO BIẾT VỀ CÁC LỚP SƠ CẤP PHẬT HỌC Ở THÀNH PHỐ HỒ...

Sau khi được hình thành, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã quan tâm đến vấn đề giáo dục. Ngoài hệ thống giáo dục...

XIN CHO BIẾT VỀ NHỮNG CẤP LỚP TRỰC THUỘC PHẬT GIÁO ĐANG ĐƯỢC GIẢNG...

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành hội Phật giáo đã và đang có nhiều kế hoạch triển khai cho việc nâng cao trình...

XIN CHO BIẾT VỀ CÁC CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA PHẬT GIÁO Ở SÀI...

Giai đoạn 1954 – 1975 là giai đoạn có sự “bùng nổ” sách báo, tạp chí Phật giáo. Có một số tạp chí nổi...

XIN CHO BIẾT VỀ BÁO GIÁC NGỘ

Báo Giác ngộ ra mắt vào ngày 1.1.1976. Đây là cơ quan ngôn luận của giới Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Do yêu...

Video