Tại sao có Thiền tông rồi mà lại có Mật tông?

Hỏi:  Tại sao có Thiền tông rồi mà lại có Mật tông? Đáp: Mật tông ban đầu là ngoại đạo, do ngài Long Thọ sửa Mật tông...

Phương pháp tu trì của Mật Giáo thế nào?

Đây quả là một vấn đề rất quan trọng. Nếu chỉ biết tin Phật Pháp mà không biết sinh hoạt trong thực tiễn theo...

Mật giáo thịnh hành, đạo Phật có bị diệt vong hay không ?

Ở Ấn Độ, Phật giáo quả thật là đã bị diệt vong sau khi Mật giáo thịnh hành. Vì vậy mà nói Mật giáo...

Mật giáo là gì ?

Theo truyền thuyết của Mật giáo thì Mật giáo do Phật Tỳ-lô-giá-na, tức Đại-Nhật-Như-Lai truyền cho Bồ Tát Kim-Cang-Tát-Đỏa làm tổ thứ hai ở...

Video