Trang chủ Vấn Đáp Nhân Sanh - Thế Giới - Vũ Trụ Quan

Nhân Sanh - Thế Giới - Vũ Trụ Quan

Chồng của con muốn con ở nhà giữ cháu. Vậy con phải làm thế...

Hỏi: Con muốn đến chùa để nghe Thầy giảng, nhưng chồng của con muốn con ở nhà giữ cháu. Vậy con phải làm thế nào?...

Sao người chết có tuần thất thứ nhất cho đến tuần thất thứ bảy?

Hỏi:  Sao người chết có tuần thất thứ nhất cho đến tuần thất thứ bảy? Đáp:  Đó là do thân trung ấm mới có, thường thường...

Thế nào là Thiên địa bất nhân tạo như sâu cập?

Hỏi: Thế nào là Thiên địa bất nhân tạo như sâu cập? Đáp: Người ta hiểu lầm chữ Hán, câu ấy nghĩa là Đại nhân bất nhân....

Biết của Thượng Đế vô hạn?

Hỏi:  Sự hiểu biết con người hữu hạn, mà sự hiểu biết của Thượng Đế vô hạn. Vậy như thế nào? Đáp: Thượng Đế là thần nhân...

Cái gì quan trọng nhất?

Hỏi: Không thể nói an lạc hay không an lạc. Vậy Thầy thấy cái gì quan trọng nhất? Đáp: Nếu có cái gì quan trọng nhất...

Vì sao Thầy trở nên tu sĩ?

Hỏi: Vì sao Thầy trở nên tu sĩ? Đáp: Ngày xưa, tôi thấy bà nội tôi chết thì tôi nghĩ tại sao lại có sự chết?...

Thời gian không có chăng?

Hỏi: Có phải thời gian không có chăng? Đáp: Không phải không có, nhưng bộ óc tưởng tượng không nổi. Thí dụ, một ngày 24 tiếng,...

Càng biết càng khổ?

Hỏi: Chúng con ở trong thế giới phức tạp quá, ngồi đây nhờ băng video biết được mọi thứ ở thế giới, nhưng cái biết...

Phật giáo có đóng góp gì để hàn gắn lại của sự đổ vỡ...

Hỏi: Sự chia rẽ trong gia đình của người tỵ nạn giữa vợ chồng, con cái, ông bà quá trầm trọng, Phật giáo có đóng...

Đi theo tôn giáo khác?

Hỏi: Khi người Trung Hoa sang Hoa Kỳ, họ đem theo văn hóa và tôn giáo của họ, chắc chắn là những nhà truyền giáo...

Video