video

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TỈNH LONG AN LẦN THỨ IX (2017-2022)

Sáng ngày 28/9/2017 (9/8/ Đinh Dậu), Phật giáo tỉnh Long An chính thức cử hành Đại hội Đại biểu Phật giáo PL. 2561, lần...

Video